Jdi na obsah Jdi na menu
 Síla pozitivního myšlení

Obrazek


Nikdy nepodceňujte sílu imaginace, má nesmírnou moc. Ten, komu se podaří změnit své myšlení, změní tím i svůj život.

***

Vědomí se do jisté míry nechá ovládat, podvědomí ovlivnit a nevědomí lze jen pokorně žádat.

Kdyby se dalo srovnávat vědomí, podvědomí a nevědomí, pak by to byla řeka, moře a oceán.
Průtok řeky lze částečně přesměřovat, ale zkuste si to samé s mořem nebo dokonce s oceánem.

*

Práce vědomí

Obrazek

Vědomí každý z nás používá dnes a denně. Nikdo přesně neví jak pracuje a kde přesně se nachází, ale jeho projevy nás provází neustále. S pomocí vědomí přemýšlíme, plánujeme, analyzujeme a vnímáme i vyhodnocujeme smyslové vjemy. Vědomí je ta část našeho JÁ, která vždy ví a chce vědět, co dělá.

*

Práce podvědomí

Obrazek

Podvědomí je nesmírně tajemné, propastné a plné záhad. Lidé o něm často uvažují jen v souvislosti se svými pocity, sny a vzpomínkami. Chápat je takto by však bylo jako přirovnávat oceán k tomu, co vidíme z pobřeží. Podvědomí ale stejně jako oceán klesá od mělčin podél pobřeží, skal až hluboko do šerých říší, které už nemají se světem, v němž žijeme, pranic společného. Jeho tvořivý potenciál je mnohem větší a vlivnější než potenciál vědomí. Podvědomí vnímá a uchovává nepředstavitelné množství i nejjemnějších podprahových vjemů, disponuje šestým smyslem.

Samo se však nemůže příliš projevit, k tomu potřebuje vědomí, se kterým se spojuje prostřednictvím intuice, obrazů, citů a náhlých pocitů.

Podvědomí s námi spolupracovat nemusí. Pokud ho vědomá mysl odmítá a vytváří psychické bloky. Činí tak ze strachu, že zjistí něco, co vědět nechce.

Dostane-li však podvědomí jakési povolení a výzvu ke spolupráci, pak je tichým rádcem a důvěrným společníkem. Někým, kdo nenápadně podsunuje vědomí odpovědi na otázky na situace, které by vědomí už samo nezvládlo. Problémy jsou vyřešeny s nadhledem a dříve než stačí narůst do neřešitelných rozměrů.

Osobnost je spokojena sama se sebou i s okolním světem. Udržuje si nadhled, má pocit celistvosti a i v krizových situacích jedná dle vlastního mínění, ne pod vlivem jakékoliv formy strachu.

*

Práce nevědomí

Obrazek

Jestli že je podvědomí pro nás jedna velká záhada, a to nejspíš ještě dlouho bude, tak nevědomí je záhadou i z pohledu podvědomí.

Nevědomí obsahuje veškeré existující informace. Minulost, přítomnost i budoucnost jsou zde jako jedno. Veškeré duality splývají v zájemně a dynamicky se doplňující celek. Radost - smutek, horký - chladný, den - noc, jing - jang,... Jedno může plynule přecházet v druhé, třetí nebo ve svůj pravý opak. Tyto informace se však nedejí sdělit ani slovy, ani obrazy. Je nutné je prožít. Jen tak je lze chápat stále lépe a lépe.

Navázat kontakt s ním je však nesmírně náročné, nemluvě o tom, že nevědomí neuznává žádné rozměry, tvary natož slova. Jsou příliš omezující na to, aby se jimi dalo vyjádřit to skutečně podstatné. Nevědomí nezná žádné "já", zde existuje jen VŠE.

Nevědomí se prezentuje vždy nenápadně, nečekaně a jakoby "jen tak mimochodem". Ty nejgeniálnější poznatky, které nevědomí podsune vědomé mysli trvají nesmírně krátkou dobu, a pokud si jej neudržíte dostatečně dlouho do zapsání nějeké te poznámky, zmízí tam, odkud se vynořily. Je to jako chytat ryby na otervřeném moři síťkou na motýly. Víte že tam jsou, ale nemáte jistotu, že se k nim dostanete.

Osobnost, které se podaří napojit se na nevědomí, předvídá dopředu, správně tuší co bylo a ví co je těd. Nemusí si plně uvědomovat spojitost mezi vědomím a nevědomím.


*

Představivost - Imaginace

Obrazek

"Člověk je bytost, která si o sobě vytváří představy a posléze se těmto představám začne podobat."
Iris Murdochová

Imaginace je hnací silou našeho tvůrčího génia. Bez imaginace bychom si nedokázali připustit, že věci mohou být jiné, než jaké se zdají být. Imaginace - tak jako čas a příroda - stvořila svět, v nemž žijeme. Představivost Mikuláše Koperníka změnila náš obraz nebe a Galileův génius o tom přinesl důkazy. Ferdinand Aragonský měl dost fantazie, aby vyslal Kolumba na jeho objevitelské cesty do Nového světa. Od úsvitu dějin do dnešních dní imaginace neustále mění náš svět.

Samozdřejmě, že většina z nás se nepožene přes Atlantik. Je však na místě si připustit, že imaginace není silou, kterou bychom měli brát na lehkou váhu nebo se jí vyhýbat.

Myslím, že nemusím moc připomínat, že nic co vychází z vnějšího světa na nás nemá ani zdaleka takový vliv, jako to, co vychází z nás samotných. Smysly mohou vnímat barvy, zvuky, pohyb, světlo - nepopírám, že i tohle má svůj význam. Ale je to mysl, která podměty vyhodnocuje a na základě toho pak zaujmeme nějaký názor a postoj. Jediná omezení v životě jsou ta, která si utváříme ve své mysli. O ovlivňování života pomocí imaginací se ještě zmíním níže.

Nikdy nepodceňujte sílu imaginace, má nesmírnou moc. Ten, komu se podaří změnit své myšlení, změní tím i svůj život.

Svět je pro nás opravdu takový, jaký si jej stvoříme.

*

Nebezpečí negativního myšlení

Obrazek

Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme. Nejhorší je to, čeho jsme se na sobě dopustili sami...

Našim největším nepřítelem je náš vlastní strach.
Strach Ti lže a Ty mu věříš...

"Co jsem to zase udělal... To jsem ale nešika... Stejně všechno dělám špatně... Nemám na to..."
Negativní postoj v myšlení ZARUČENĚ přitahuje negativní  odezvy a situace.

Pryč s tím!

I kdyby to bylo špatně, všichni děláme chyby. Je to zcela přirozený proces učení. Důležité je to, abychom činili a žili tak, jak to v hloubi duše považujeme za správné. Pak ale opravdu a důsledně! My a ne někdo kolem nás.
Nikdo jiný za nás žít nebude.
Jestli že se později ukáže že to bylo špatně, tak to teď uděláme lépe, ale dříve jsme to lépe neuměli.
Jsme tím, čím věříme že jsme.

Pokud se cítíte na dně, tak se neutápějte v depresích, ale využíjte toho a pořádně se odrazte. Jinam než vzhůru to jít nemůže .-)

*

Pozitivní myšlení a jeho nenápadný, leč blahodárný přínost životu

ObrazekAutosugesce s pomocí podvědomí


brzy doplním
Vládnoucí planety - Ch. RRenstrom