Jdi na obsah Jdi na menu
 Moudra, motta a krásné myšlenky

Obrazek

Statisíce vlažných vět se nemohou vyrovnat jedné myšlence v několika slovech...
Některé jsou z mé hlavy, většinu jsem posbírala různými způsoby. Není tak důležité čí původně jsou, ale co nám říkají...

***

Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)

Síla Imaginace má nesmírnou moc. I Realita před ní ustupuje.


Jediné překážky v našem životě jsou ty, které si utváříme v naší mysli.


Žádné světlo není natolik krásné jako to, vycházející ze vnitř.


Dobře zkoumejte svou mysl, naučíte se to nejcenější - vládnout sami sobě.


Žádná kapka vody není natolik špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit.


Kráčíme-li cílevědomě za svými sny a snažíme-li se žít podle svých představ, dosáhneme úspěchů nad všechna očekávání.


Nebuď smutný když něco nejde tak, jak by mělo. Skuteční vítězové jsou ti, co se nikdy nevzdávají.


Není důležité kolikrát ztroskotáš v nezdaru, ale kolikrát vztaneš apokračuješ dál...


Miluji své sny, protože jen ony mi dávají křídla, s nimiž mohu létat až ke hvězdám...


Nech se jím vést.
Důvěřuj mu.
Nedávej ho snadno, ale dej ho do všeho, co děláš.
Rozpumpuj ho.
Otevři ho někomu.
Drž v něm pevně své nejbližší,
ať už je studené, horoucí či z kamene.
Dobře se o ně starej.
Nic cennějšího už mít nebudeš.


Rány na duši se léčí mnohem hůře než ty na těle.


Neplač, když večer zapadne slunce. Přes své slzy neuvidíš krásu hvězd.


Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci a všechny své stíny budeš mít za sebou.


Nejtěžším poznáním je poznání sebe sama.


Nejvíce rosteme ve dnech, kdy se poprvé opravdu zasmějěme, sobě...


Není větší lež než nepochopená pravda.


Strach ti lže a ty mu věříš.


Lžeme nejhlasitěji, když lžeme sami sobě.


Všechna krutost pramení ze slabosti.


Schopnost odpouštět je síla, ne slabost.


Pod léčivým dotykem soucitu se zuřivost rozplývá a všechna zlost ztrácí sílu...


Tělo je nástrojem ducha - milovaným a respektovaným jehož ostří by nemělo být otupeno.


Mysl je neklidná, zvířená, silná a nepokořitelná. Zkrotit ji je stějně těžké jako zkrotit vítr...


Duše je neviditelná. Jen ona však skutečně vidí...


Pro svět jsi sice jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem...


Nikdo není hoden Tvých slz. Ten kdo je tě nerozpláče.


Přátelé jsou jako andělé, kteří nás vyzvednou, když naše křídla zapomenou létat...


Skutečný přítel je ten, který o tobě ví všechno a přesto tě má rád...


Až se mě jednou zeptáš,
jestli mám radši Tebe nebo svůj život,
já odpovím, že svůj život
a Ty odejdeš,
aniž bys věděl,
že můj život jsi Ty!


Až jednou zahlédneš v opuštěném přístavu bílého racka,
měl bys vědět,
že v něm mé srdce
letí hledat tvou lásku v mořské pěně...


Život bez lásky je prázdný.


Chcete-li mít ze psa skutečnou radost, neměli byste se pokoušet vychovat ho tak, aby byl tak trochu člověk, Vtip je v tom, nebránit se možnosti, že se vy stanete tak trochu psem.


Jestliže dojdete k názoru, že jste vlivný člověk, zkuste začít sekýrovat cizího psa.


Pes je jediný tvor na světě, který vás má rád víc, než vy máte rádi sami sebe.


Na psí společnosti je nejlepší to, že ze sebe můžete dělat šaška a pes vás nejen nebude plísnit, ale bude šáškovat s vámi.


Kdo neví jak chutná mýdlo, ten nikdy nekoupal psa.


Kůň a pes nám nikdy nepatří tolik, jako my jim.


Psi a koně nejsou celým naším životem, ale díky jim je náš život úplný.


Svět není špatný, ale koně jej dělají lepším.


Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.


Dává nám všechno co má.
Rychlost, vytrvalost, sílu.
Ale plane v něm i jeho divoký duch.
Byl jiskrou, která zažíhala dávné mýty.
Byl chloubou králů i dobyvatelů.
Byl oporou civilizaci.
Pod údery jeho kopyt se utvářely dějiny.
Dodnes má v naších srdcích místo,
ona tvrdá krása, která nese jméno KŮŇ.


Kůň je Pegas vyhnaný z Olympu.


Kůň nám propůjčuje křídla, která postrádáme.


Ja zahlédl hřívy a zaslechl cval,
já stále šel za ním a každý se mi smál.
Mně sláma z bot kouká a v kapsách seno mám,
však pohled ze sedla... je nejhezčí co znám.


Že je mi kůň milejší, říkýš Ty člověče je hřích?
Kůň mi zůstal v bouři věrný, člověk ani ve větru.


Včera jsem byla chytrá, protože jsem chtěla změnit svět.
Dnes jem moudrá, proto měním sama sebe.


Život je ten nejlepší učitel, i když jsou jeho lekce někdy příliš drahé.


Nikdy se neboj stínů, protože každý stín je také znamením toho, že někde poblíž je světlo.


Mít ve všem pravdu - spolehlivý znak hlouposti.


Mluvit a nemyslet je horší než střílet a nemířit.


Někdo spatří moudrost věků v pohádkách, jiný ji nenalezne ani v učených knihách.


Láska může padnout pro pravdu, přátelství pro lež.


Vědění je nekonečné. V každém směru, jakým se podívám. To je pro samouky velmi uklidňující...


Je hodně těch co mluví, málo těch co slyší...


Nic není tak špatné, tak zlé, tak marné,
aby to nebylo i blahodárné,
aniž co dobré, aby zneužito,
se nezvrhlo v ohavnost až líto.


Nikdy se nehádej s blbcem - klesneš tím na jeho úroveň a on tě porazí, protože v tom má větší zkušnosti.


I když se na světě děje spousta věcí, které se nám nelíbí, je zbytečné se rozčilovat. Proč si kazit zdraví své pro blbost jiných?


...umím ustoupit, ale nikdy se nevzdávám... odpouštím, ale nezapomínám... neuznávám lež, ale vím, že pravda někdy bolí...

Vyvracet lež je mnohdy těžší než hájit pravdu...
 
 
Narodil jsi se jako originál, neumírej jako něčí kopie...
 
 
Jasné věci si uvědomíme až za delší čas.
 
 
 Existuje jen jediná absolutní pravda: Vesmír je nekonečný.

***


Obrazek

Řeka neříká žádné lži, ale nevědomý, stojící na břehu, je přesto slyší.

Teprve až poznáš co ti šeptá řeka, pak porozumíš VŠEMU...
***

brzy doplním